Minaría de datos con selo galego para a consulta de literatura...

Un investigador da Universidade de Vigo desenvolveu na súa tese dous mecanismos para facer máis eficiente a búsca de bibliografía clínica