Venres 23 Febreiro 2024

María Teresa Martínez

Científicas galegas acadan un importante avance para blindar ao amieiro ante as pragas

Desenvolve un método de conservación “in vitro” para preservar esta árbore de ribeira