Martes 5 Marzo 2024

mapa enerxético

Un mapa enerxético 3D das cidades de España

A spin-off de Vigo Enxeñaría Insitu elabora mapas tridimensionais para medir a eficiencia enerxética dos edificios