Mancomún, a web do software libre en Galicia, cumpre dez anos

O portal recolle numerosas iniciativas de código de libre acceso impulsadas no país