Domingo 25 Febreiro 2024

Mammatus

Nubes mammatus sobre Canadá

Explicación: por que esta nube ten tantas burbullas? Normalmente, os fondos das nubes son planos. A planicie débese ao vapor de auga morno que...