A Gran Nube de Magallanes

Explicación: o mariño portugués do século XVI Fernando de Magallanes e a súa tripulación tiveron tempo abondo para estudar o ceo meridional durante a...