Moita madeira, pouco negocio

Galicia aporta o 55% da produción forestal de España, pero só o 13% da facturación