O peixe coa cabeza transparente e o cerebro á vista

O biólogo Antonio Figueras preséntanos á Macropinna microstoma, toda unha rareza no mundo animal