Científicas galegas acadan un importante avance para blindar ao amieiro ante...

Desenvolve un método de conservación “in vitro” para preservar esta árbore de ribeira