Luns 4 Marzo 2024

Mª del Carmen San José

Científicas galegas acadan un importante avance para blindar ao amieiro ante as pragas

Desenvolve un método de conservación “in vitro” para preservar esta árbore de ribeira