O mantemento dos ecosistemas, piar na conservación da aguia real en...

Investigadores da Facultade de Bioloxía da USC atopan evidencias que vinculan o éxito reprodutivo da especie co intercambio superficie terrestre-atmosfera

As aves rapaces alertan da perda de biodiversidade na provincia de...

Os cambios nas súas poboacións evidencian, en só 14 anos, un importante retroceso de hábitats prioritarios europeos e a biodiversidade asociada