Domingo 3 Marzo 2024

Lúa nova

As fases da Lúa

O ciclo dende a Lúa nova deica a Lúa chea e de volta á Lúa novacomplétase nuns 29,5 días