Santiago acollerá un congreso internacional sobre os retos do teletraballo

Un congreso internacional en Dereito aborda o impacto do teletraballo na forma de traballar e vivir