Luns 15 Abril 2024

lírica galaico portuguesa

Pódcast: Bailando con Reis e Raíñas | 11. De cando só se escribía en galego

Xosé Ramón Pena, doutor en Filoloxía, resalta a maxia dos textos da época, que asegura sorprenden ao lector actual

Nace PalMed, base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa

Froito do convenio entre a USC e o Centro Ramón Piñeiro, a iniciativestá coordinada polas catedráticas Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradín

Os ‘carallos franceses’: consoladores nas cantigas medievais galegas

Recentes estudos atopan xoguetes sexuais e mesmo doenzas venéreas na lírica medieval galega