Sábado 20 Xullo 2024

Ley educativa

A (falta de) educación sexual en España

A información ofrecida polos pais e os centros educativos aínda queda lonxe do modelo integral que se está aplicando no resto de países de Europa e que apoia a UNESCO