Luns 15 Abril 2024

lei de patrimonio natural

A nova Lei de Patrimonio Natural creará un catálogo de hábitats en perigo de desaparición

A Xunta tamén pretende aprobar antes de 2020 45 plans de recuperación ou conservación de especies