A nebulosa escura LDN 1622 mailo Bucle de Barnard

A silueta desta nebulosa queda reflexada na imaxe