Venres 1 Marzo 2024

Laura Janeiro

Científicas galegas acadan un importante avance para blindar ao amieiro ante as pragas

Desenvolve un método de conservación “in vitro” para preservar esta árbore de ribeira