Martes 5 Marzo 2024

Lara Febrero

Unha tese da Universidade de Vigo estuda as cinzas para mellorar as caldeiras de biomasa

A correcta caracterización térmica e química da cinza, imprescindible para coñecer o seu comportamento na combustión