Unha tese da Universidade de Vigo estuda as cinzas para mellorar...

A correcta caracterización térmica e química da cinza, imprescindible para coñecer o seu comportamento na combustión