Martes 20 Febreiro 2024

lápida

Rescatan dun alpendre unha lápida do século XIII dun abade de Oia

A espectacular peza foi trasladada á igrexa do mosteiro e pode pertencer á tumba do frade Lourenzo en 1277, decimoterceiro abade de OIa