Domingo 25 Febreiro 2024

Laboratorio Orzán

Laboratorio Orzán: pioneiros da farmacia en Galicia

Fai un século nacía na Coruña unha industria farmacéutica que lanzou un analxésico, un complexo vitamínico ou un dentífrico con selo galego