Domingo 25 Febreiro 2024

Laboratorio de Óptica

Óptica para obter chans ultraplanos

O Laboratorio de Óptica da Universidade de Vigo colabora coa empresa Prosistemas para desenvolver pavimentos mediante a tecnoloxía fotónica