Martes 5 Marzo 2024

laboratorio de análise de radiacions

O IGFAE contribúe ao deseño dun aparello para a detección automatizada de radon

Físicos de Santiago colaboran co CSIC na elaboración dun prototipo que se conecta a unha rede sen fíos e controla os niveis do gas en edificacións

Detectan niveis de radon 10 veces por riba do recomendado no edificio do Concello de Ourense

Os resultados dos informes encargados a laboratorios da USC poñen de manifesto o problema da exposición a este gas nos edificios públicos de Galicia