O planeta máis parecido á Terra

Descubriuno o telescopio espcacial Kepler e orbita unha estrela similar ao Sol