Xoves 13 Xuño 2024

Justo Arines

Cara a unha correcta iluminación do patrimonio: harmonía e aforro

O proxecto Light4Heritage investiga para retardar a aparición de organismos fotótrofos nos muros e fachadas, mesturando botánica e óptica

Aprender a razoar cientificamente

Blanca Puig cóntanos como argumentar con criterios científicos e espertar o pensamento crítico