Un mencer de cinco planetas

Explicación: Amentre xaneiro remate e nos vindeiros días de febreiro, os madrugadores poden enxergar a simple vista os cinco planetas antes do mencer. Aínda que...