Jun Antonio Añel

As previsións do cambio climático cúmprense (por desgraza)

O incremento da temperatura da Terra dende 1950 non ten precedentes.