Vigo acolle o primeiro título propio de España en Tradución de...

É a primeira universidade publica que responde a un perfil cada vez máis demandado nesta industria, e a matrícula segue aberta