Tomándolle a medida ao océano: o problema da lonxitude

Mentres a latitude era doada de calcular, a lonxitude converteuse nun dos problemas científicos máis grandes da navegación