Martes 5 Marzo 2024

Johannes Baptista Vrints

O mapa de 1603 que describiu Galicia e o carácter dos galegos

Os galegos viven nun país rico e o seu temperamento non é "nin frío nin quente", narra esta obra da escola de Abraham Ortelius