Martes 5 Marzo 2024

Javier Herranz

Economía colaborativa, tamén para o campo

O proxecto CropDeal aposta por trasladar as vantaxes da economía colaborativa ao sector primario