Domingo 3 Marzo 2024

Jacob Wasilkowski

A ‘montaña’ de contaminación luminosa na túa cidade

O proxecto 'Earth at night' cuantifica nun mapa interactivo a cantidade de luz que se emite nas áreas urbanas de todo o planeta