Humberto Michinel, secretario xeral da Comisión Internacional para a Óptica

Esta entidade está considerada como a maior organización mundial no eido da fotónica