Cando e onde hai máis risco de incendio en Galicia?

Un estudante galego desenvolve un modelo de perigo de ignición forestal que ten en conta factores climatolóxicos, naturais e humanos