Xoves 29 Febreiro 2024

igg

O 95% dos habitantes de Galicia aínda non estivo exposto ao SARS-CoV-2

A nova vaga do estudo de seroprevalencia do Instituto Carlos III expón que un 10% da poboación española estivo en contacto co virus; en Galicia, o 4,5%