Banco de Galicia: ictiofauna

Ecoloxía Azul remata a súa serie sobre o Banco de Galicia, a gran montaña submarina chea de vida