A Trompa de Elefante

Explicación: como unha ilustración galáctica do libro “Os contos de así foi”, a nebulosa da Trompa do Elefante envolve á nebulosa de emisión e...