Ronsel de avión e halo solar

O ceo acolle nubes de aeronaves e cristais de xeo hexagonais