Grupo de Reciclaxe Informática da Universidade de Vigo

A conexión galega dos novos premios Nobel de Química

Ben Feringa traballa con investigadores do CIQUS de Santiago, mentres Fraser Stoddart colabora coa Universidade da Coruña

A conexión galega dos novos premios Nobel de Química

Ben Feringa traballa con investigadores do CIQUS de Santiago, mentres Stoddart colabora coa Universidade da Coruña

A UVigo doa ordenadores reciclados para entidades sen ánimo de lucro

Este curso entregáronse xa 20 equipos dotados de software libre a diferentes asociacións