gripe b

O virus Yamagata esquiva este ano a vacina da gripe

A alta prevalencia dunha liñaxe non incluída na vacina trivalente produce unha protección menor contra o virus