gram

Deseñando armas contra as bacterias resistentes

O Centro de Química Biolóxica de Santiago (CIQUS) investiga enzimas que axuden ó efecto dos antibióticos