Sábado 20 Abril 2024

Gonzalo Navaza

21.000 apelidos galegos están en vías de extinción cun único portador

O Consello da Cultura Galega presenta o seu estudo 'Antroponimia e lexicografía' que analiza os patronímicos do país

La Oliva, o xornal do Rexurdimento e dos futuros Cantares Gallegos

Unha investigación da UVigo analiza esta publicación dirixida por Juan Compañel, logo editor de Rosalía de Castro e Manuel Murguía