furanos

A palla de trigo, posible fonte de produtos para a industria química

Investigadores da UVigo procesaron este residuo agrícola para obter compostos de alto valor engadido