A palla de trigo, posible fonte de produtos para a industria...

Investigadores da UVigo procesaron este residuo agrícola para obter compostos de alto valor engadido