Os europeos cren que as mulleres son menos válidas para a...

O 71% dos participantes nunha enquisa en cinco países só nomean homes cando se lles pregunta por grandes científicos