Arterias de vidro para estudar as doenzas coronarias

A investigadora da USC María Aymerich gaña o Premio de Investigación para mozos da RAGC