Luns 27 Maio 2024

Eva Prada Ojea

O cambio climático beneficiará aos piñeiros pero sufrirán máis coas xeadas

Unha investigación de Forestais de Pontevedra demostra que estas árbores medrarán máis con invernos mornos