Aprender a razoar cientificamente

Blanca Puig cóntanos como argumentar con criterios científicos e espertar o pensamento crítico