Unha tese da UVigo explora os límites dos supercondutores de alta...

O físico Esteban Paredes abordou o deseño experimental dun dispositivo para a medida directa da intensidade das correntes nestes materiais