Luns 27 Maio 2024

enerxía maremotriz

Galicia desenvolve o primeiro prototipo español para xerar enerxía maremotriz

Un consorcio gallego desarrolla el primer prototipo español para generar energía a partir de las corrientes marinas