Emerxencia no río Eume pola contaminación na auga

Augas de Galicia declarou a situación de alerta para analizar o episodio, que levou a prohibir o consumo de auga da traída en Pontedeume

Endesa dice que las aguas del lago de As Pontes son...

Agua del lago As Pontes es "excelente" según Endesa